ขบวนบุญคืออะไร

IMG_9275

DSC_3841_resize

บวนบุญเป็นรูปแบบการขับเคลื่อนทางสังคม (Social Movement) ที่เน้นการสร้างสังคมคนบุญบนฐานความเชื่อที่ว่า “บุญมีฤทธิ์จริง” และ “ยิ่งให้ยิ่งได้รับ” (Our loss is Our gain) ผ่านการสร้างสะพานบุญเชื่อมร้อยผู้คนหลากหลายมาร่วมกันเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อภารกิจ “ตอบแทนคุณแผ่นดิน”

            “แนวคิดขบวนบุญ” จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือเปลี่ยนใจคนชิ้นเล็กๆ ด้วยการพาคนทั้งต้นน้ำและปลายน้ำทำบุญจากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากฝีมือชาวบ้านที่รักและหวงแหนธรรมชาติในหมู่บ้านของตน ดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงจนมีเหลือกินเหลือเก็บ จึงนำมาแปรรูปแจกจ่ายและขายในราคา “ต้นทุน” ให้เพื่อนบ้าน ให้ชุมชนข้างเคียง ได้มีสินค้าคุณภาพราคาประหยัดอุปโภคบริโภค

เหนือสิ่งอื่นใดการนำพาแนวคิดแห่งการให้ การเสียสละ ตอบแทนคุณกลับคืนสู่ธรรมชาติผู้ให้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนเติบโต ด้วยคุณธรรมเหล่านี้จะค่อยๆ ซึมซับจนกระทั่งใจเปลี่ยน วิธีคิดเปลี่ยน ความอยากได้อยากมีเบาบางลง จนเกิด “ความพอ” ขึ้นมาในใจ คือหัวใจหลักของโครงการ

การขายในราคาทุน (Minimum Profit) เป็นไปได้อย่างไร

เป็นไปได้ เพราะเริ่มจากแนวคิดที่อยากจะให้ ยอมเสียสละเหมือนให้เพื่อนให้มิตร เพราะสิ่งที่เราหวังได้รับกลับมาไม่ใช่ความร่ำรวยที่ตัวเงิน แต่เป็น “คนรวยมิตร คนรวยเพื่อน” ฉะนั้นเวลาที่ขายผลิตภัณฑ์บุญตามแนวคิดขบวนบุญ จึงคิดว่าเราขายให้เพื่อนในราคาต้นทุน ด้วยของที่เราผลิตไว้ใช้เอง คุณภาพดี เราทราบราคาต้นทุนดี เราจึงสามารถขายในราคาทุนได้ คือ “ราคาบุญ”

กองทุนขบวนบุญนำไปทำอะไร

สำหรับเงินส่วนต่างหรือเงินส่วนเกินจากการจำหน่าย เราจะนำไปสบทบกองทุนหมอกควันไฟป่าเพื่อดับไฟป่าทุกๆ ปี ควบคู่กับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ใช้ในภารกิจปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ทำแนวกันไฟป่าในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแน่นอนภารกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน-น้ำ-ป่า และต่อสู้กับปัญหาหมอกควันไฟป่าปกคลุมเมืองเชียงใหม่ทุกปีไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง พวกเราจึงต้องร่วมมือกัน

นอกจากนั้นยังเกิดกองทุนสาธารณะประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชุมชนในเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงวัดพระบรมธาตุดอยผาส้มกว่า 20 ชุมชน เช่น เกิดการพัฒนาและแปรรูปสินค้าชุมชนที่หลากหลายจากวัตถุดิบพื้นบ้าน เกิดการสร้างงานในชุมชน เกิดกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดกลุ่มแม่บ้านทอผ้าปกาเกอะญอที่เข้มแข็ง เกิดการรวมของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่นและอีกมากมาย

เราจะมีส่วนร่วมในขบวนบุญได้อย่างไร

  • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์บุญจากผู้ผลิตในท้องถิ่นและร้านค้าใจบุญนำไปส่งต่อถึงมือคุณ
  • ร่วมงานอาสาสมัครปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ดับไฟป่า
  • ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตเรียบง่ายอย่างพอเพียงใน “ค่ายวิชาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”
  • เปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองเริ่มได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ เช่น พกถุงผ้า (No plastic bag) เลือกซื้ออาหารในท้องถิ่น (Slow food) ลดค่าขนส่งลดมลพิษทำร้ายโลก ใช้จักรยานหรือเดินแทนรถส่วนตัวในระยะทางใกล้ๆ แต่งกายแบบสบายๆ ซักแล้วไม่ต้องรีดใส่ได้เลยและอีกมากมายที่ทำให้ชีวิตเราและเพื่อนอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกันบนโลกในเดียวกัน
  •  

Comments

comments

No comments yet.

ใส่ความเห็น